Friedhofverwaltung

Friedhofverwaltung
Büro: Winkelstrasse 1, 5735 Pfeffikon
Postadresse: Postfach 154, 6221 Rickenbach

Tel: 041 932 00 20
Fax: 041 932 00 21

Leitung: Peter Fischer

Gemeindeverwaltung Rickenbach, Winkelstrasse 1, CH-5735 Pfeffikon LU, Telefon +41 (0)41 932 00 20
E-Mail 6gee3mez6inv*dek3vef+rwh$ald1tuz7ngn6@rn7ick/keh&nbu2aca2h.a*chn

created by onelook, © Gemeinde Rickenbach LU, Impressum / Disclaimer